Pretorius, Hendrik Stefanus

Ds. Pretorius Hendrik

GEBORE

5 Des. 1883

OORLEDE

7 Des. 1955

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1915

ORDEN

1916

standplase

Christiana

1925 Emeritus

1946 Argivaris, Transvaalse Kerk

Emeritus

1925

Dr. Hendrik Stephanus Pretorius is op 5 Desember 1883 in die distrik Pretoria gebore. Die graad van doktor in die Godgeleerdheid het hy in 1915 aan die Vrije Universiteit, Amsterdam, behaal. Dieselfde jaar nog is hy gelegitimeer, en die volgende jaar is hy in die gemeente Christiana bevestig. Na slegs nege jaar moes hy weens doofheid uit die bediening tree. Daarna was hy 16 jaar lank argivaris in die Staatsargief, Pretoria, en by sy uittrede uit die Staatsdiens is hy in 1943 benoem as eerste argivaris van die Transvaalse Sinode ‘n betrekking wat hy tot aan sy dood op 7 Desember 1955 beklee het. In hierdie betrekking het hy baan-brekerswerk gedoen. Verskeie artikels en brosjures van geskiedkundige aard het van sy hand verskyn.