Potgieter, Johannes Theodorus

Ds. Potgieter Johannes

GEBORE

10 Okt. 1905

OORLEDE

29 Mei 1966

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1938

ORDEN

1938

standplase

 Gibeon

Okahandja

1959 Saakgelastigde en Argivaris

SWA en die Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid

Emeritus

Hy is op 10 Oktober 1905 gebore, en nadat hy eers ‘n ander loopbaan gevolg het, is hy in 1938 gelegitimeer; daarna het hy sy hele bediening aan ons kerk in Suidwes-Afrika gewy. Hy was agtereenvolgens predikant van Gibeon en Okahandja, en het ‘n groot rol gespeel in die opbou van ons kerklike lewe en die selfstandigmaking van die Sinode van Suidwes-Afrika. Sedert 1959 was hy Saakgelastigde en Argivaris van ons kerk in S.W.A., sowel as sekretaris van die Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid. Hy het ook in die Raad van Sabra gedien. Hy is op 29 Mei 1966 oorlede, in die ouderdom van 60 jaar. (Jaarboek 1967/566).