Potgieter, Johan Izak

 

GEBORE

28 Apr. 1933

OORLEDE

3 Jul. 1987

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1957

ORDEN

1958

standplase

1958 Steynsburg

1960 Ladybrand

1965 Memel

Emeritus

Ds. Johan Izak Potgieter (28.4.1933 – 3.7.1987) is op die plaas Sunnyside in die distrik Lindley gebore. Op 16-jarige ouderdom matrikuleer hy aan die Hoërskool Lindley, waarna hy met sy studie aan die Sendinginstituut op Wellington begin. Op 23 Junie 1956 tree hy in die huwelik met sy eerste eggenote, Jeanette Burger. Hy word in 1957 gelegitimeer en op 1 Februarie 1958 in die sendinggemeente op Steynsburg bevestig. As boereseun kon hy die gemeenskap touwys maak in die aanlê van groentetuine en vrugteboorde. Die opbrengs in dan verkoop en sodoende kon die mense vir hulle lewensonderhoud sorg. Van 1960 – 1965 dien hy in Ladybrand, 1965 – 1967 in Memel en vanaf 5 Augustus1967 weer in Ladybrand. Op Ladybrand het hy hom onderskei as ‘n goeie organiseerder en bekwame finansiële administrateur. Hier het hy ook as stadsraadslid gedien. Op 5 Februarie 1972 word hy leraar van die moedergemeente op Nooderharts en op 11 April 1975 van die moedergemeente Oos-Londen-Suid. Hier was hy een van die stigterslede van die hawesending. In 1971 verwerf ds. Potgieter ‘n Diploma in maatskaplike werk, volkekunde, sosiologie en sielkunde by UNISA. Na die afsterwe van sy eerste eggenote tree hy in 1979 in die huwelik met Hester Slabbert. Op 20 September 1980 keer hy terug na die sending met sy bevestiging in die NGKA Mohaleshoek. Tydens sy bediening in die Ladybrandsending het hy reeds saam met ds. G A Visser in Lesotho gewerk. Hy het dusdie werk geken. In Mohaleshoek en die Diepberge-sending waar hy tot sy dood gewerk het, word hy onthou vir sy deeglike beplanning en doelgerigte uitvoering van sy taak. Die drie kerkgeboue wat onder sy leiding opgerig is, dien as bewys van sy deeglike werk. Ds. Potgieter word oorleef deur sy vrou en kinders.