Potgieter, Ferdinandus Wilhelmus

 

GEBORE

OORLEDE

30 Mei 1959

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1928

ORDEN

1931

standplase

Philipstown

Emeritus

1955

Eerw. Ferdinandus Wilhelmus Potgieter, die enigste blinde sendeling van ons kerk, is in die distrik Molteno gebore. Van sy jeug af blind, het hy sy opleiding aan die Skool vir Blindes ontvang, en het daarna as orrelis en leke-prediker in die Geref. Kerk in Bloemfontein opgetree. Intussen het hy deur private studie hom as oefenaar bekwaam, en is in die hoedanigheid op Bethlehem, onder die N.G. Kerk, aangestel, waar hy van 1922 tot 1925 werksaam was. In 1925 het hy op 45-jarige ouderdom na Wellington gegaan om as sendeling opgelei te word. In 1929 gelegitimeer, was hy in Strydenburg werksaam vir ‘n jaar, en is daarna na die blanke gemeente Goedemoed, waar hy in 1930 georden is en sewe jaar lank met groot seën gearbei het. Daarna was hy in verskeie sending en blanke gemeentes behulpsaam totdat hy sy emeritaat in 1955 aanvaar het. Hy is op 30 Mei 1959 in die ouderdom van byna 80 jaar Oorlede.(Jaarboek 30 Mei 1959).