Pistorius, Carl Wilhelm Irene

Ds. Pisttorius Carl

GEBORE

19 Mei 1902

OORLEDE

25 April 1967

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1929

ORDEN

1930

standplase

1930 Reivilo

1939 Wolmaransstad

1945 Pietermaritzburg

1948 George

1953 Uitenhage-Oos

1956 Sterkstroom

1961 Observatory

1964 Volmoed

Emeritus

Hy is op 19 Mei 1902 gebore en het in 1929 sy studie op Stellenbosch voltooi. Hy het agtereenvolgens die gemeentes Reivilo, Wolmaransstad, Pietermaritzburg, George, Uitenhage-Oos, Sterkstroom, Observatory en Volmoed bedien. Hy het in verskillende kerklike kommissies, veral in Kaapland, gedien. As voorsitter van die Fondsekommissie het hy ‘n leidende rol in die sinodale vergaderings gespeel. As yweraar vir die sending het hy ook twaalf jaar lank as lid van die Sending-kommissie gedien, en het hy selfs op ʼn keer ʼn beroep as organiserende sendingsekretaris in Kaapland ontvang. As lid van die Raad van die Kerke het hy hom baie vir organiese kerkvereniging beywer. Hy is na ʼn lang siekbed op 25 April 1967 oorlede, kort voor sy 65ste verjaardag, wanneer hy ook sy emiraat sou aanvaar het.