Pieterson, Pieter Rosa

 

GEBORE

OORLEDE

18 Okt. 1881

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1869

ORDEN

1869

standplase

Stockenstrom

1879 Maclean

Emeritus

Pieter Rosa Pieterson, (1869) Stockenstrom 1869, Maclean, obiit Oktober 1881. Pieterson, Pieter Rosa, M.D. (L. 1869; O. 1869); Stockenstrom; 1879 Maclean; 18 Okt. 1881 Oorlede. Op den 18den Oktober, 1881, te Maclean, de Wel-Eerw. Zeer Geleerde Heer Pieter Rosa Pieterson, M.D., in den ouderdom van 38 jaren, van het Theol. Seminarium te Stellenbosch; eerst predikant te Stockenstrom, later te Maclean.