Pieterse, Jacobus Sybrand

 

GEBORE

4 Mei 1942

OORLEDE

27 Apr. 1979

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1967

ORDEN

1968

standplase

1968 Swellendam

17 Aug. 1974 Kollegepark

Emeritus

Ds Brand Pieterse van die gemeente Kollegepark in Vanderbijlpark is in ‘n motorbotsing oorlede nadat hy pasiënte in die hospitaal besoek het. Nadat hy sy universiteits- en teologiese opleiding op Stellenbosch ontvang het en 1967 gelegitimeer is, word hy 1.3.1968 as medeleraar in Swellendam bevestig. Daar werk hy byna sewe jaar met lus en ywer, totdat hy Augustus1974 die eerste leraar van Kollegepark word. Onder sy leiding rig die jong gemeente ‘n pastorie en kerkkompleks op. Die wyse waarop hy sy bediening vervul het, het van sy roepingsbewustheid getuig en sy gemeentelike arbeid is deur toewyding en getrouheid gekenmerk. Sy prediking was steeds evangelies gerig en dit het tot baie mense gespreek. In Vanderbijlpark was hy voorsitter van die Ringsendingkommissie, terwyl hy ook ten opsigte van die kerklike jeugwerk sy roeping trou vervul het. Gereelde bydraes in DIE KERKBODE en in die plaaslike koerant het van sy liefde geskryf, getuig. Hy is in die distrik Schweizer-Reneke gebore en het 1960 aan die Hoërskool Schweizer-Reneke gematrikuleer. (Jaarboek 1980/246).