PIET RETIEF WEESHUISE, RIEBEEK-OOS

Piet Retief Weeshuis

Na die groot volksfees in 1923 op Mooimeisiesfontein, die plaas van Piet Retief, het die geskiedkundige woning volkseiendorn geword. In 1927 is toe onder toesig van die Ring van Albanie, die Piet Retief-Weeshuis gestig. Dis ‘n gesertifiseerde lnrigtlng en is bedoel vir verweesde en verwaarloosde seuns van oor ons hele land. Die toelatingsouderdom is van vier tot veertien jaar. In 1952 was daar 65 seuns gehuisves terwyl daar ruimte is vir 90. Die seuns word daar gehuisves in die ou geskiedkundige woonhuis en ‘n nuwe gebou wat aan die einde van 1947 betrek is .