PIENAARHUIS, BLOEMFONTEIN

Pienaar Tehuis

Die Pienaarhuis in Bloemfontein bied huisvesting aan 80 seuns en dogters wat minder as £8 10s per maand verdien. Hulle word gehuisves vir die helfte van hul salaris, wat dit ookal mag wees.