Pienaar, Salomon Hercules Francois

 

GEBORE

OORLEDE

16 Des. 1960

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1916

ORDEN

1917

standplase

Rhodesië

1942 Gwelo

1954 Luanshya

Emeritus

Eerw. Salomon Hercules Francois Pienaar is in 1916 gelegitimeer en het agtereenvolgens in die sendingveld in Noordoos-Rhodesië (25 jaar); daarna in die sendinggemeente Gwelo (12 jaar) en sedert 1954 in Luanshya (N.R.) gearbei. Dus het hy byna 44 jaar in die sending in Rhodesië gestaan. So groot was sy liefde vir sendingwerk dat toe hy vyftien jaar voor sy dood reeds kon aftree, hy verkies het hom met die werk aan te gaan. Hy het ‘n groot werk gedoen en was deur blank en nie-blank geliefd, weens sy godsvrug, beminlike geaardheid en ywer vir die opbouing en uitbreiding van die Koninkryk van God. Hy is op 16 Desember 1960 op Luanshya oorlede in die ouderdom van 74 jaar „in die tuig”, soos hy verlang het.