Pienaar, Louis Daniel

 

GEBORE

20 Des. 1867

OORLEDE

20 Jul. 1932

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1893

ORDEN

1895

standplase

Richmond

1910 Zionskerk, (Paarl)

Emeritus

Eerw. Louis Daniel Pienaar is 20 Desember 1867 te Beaufort-Wes gebore. Hy het sy opleiding tot die sendelingamp aan die Instituut op Wellington ontvang en is in 1893 as godsdiens-onderwyser toegelaat. Sy eerste gemeente was Richmond waar hy op 7 Desember 1895 georden is. In 1910 het hy ‘n beroep aangeneem na die Sionskerk, Paarl, en daar het hy met toegewydheid en die bekwaammaking wat uit God is gearbei tot aan sy plotselinge dood op 20 Julie 1932. Die oorledene het die Sendingkerk belangrike dienste as lid van prominente Kommissies, as Assessor, maar veral as Scriba Synodi bewys.