Pienaar, Ezra Andreas

 

GEBORE

17 Mrt. 1883

OORLEDE

27 Febr. 1930

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1912

ORDEN

1913

standplase

Wellington (Hpr.)

1914 Philadelphia

1919 Ventersburg

1926 Brandfort

Emeritus

Ds. Ezra Andreas Pienaar was ʼn seun van die gemeente Victoria-Wes. Op 17 Maart 1883 is hy gebore en op 27 Februarie 1930 is hy in die Bloemfonteinse hospitaal in die jeugdige ouderdom van slegs 47 jaar na ʼn kortstondige ongesteldheid Oorlede. Toe die tyding van sy heengaan Kaapstad bereik, het die Kaapse Sinode, wat toe juis in sitting was, staande ʼn mosie van deelneming aangeneem met die weduwee, familie en gemeente van Brandfort weens sy diep betreurde afsterwe. Die Sinode het dit gedoen omdat die oorledene, wat sy eerste gemeente (Philadelphia) in genoemde Kerk, gevind het, dit allesins waardig was. Hy is, na voltooiing van sy teologiese kursusop Stellenbosch, op 26 Oktober 1913 as hulpprediker van Wellington georden op 12 Februarie 1914 as leraar van Philadelphia bevestig. In 1919 het hy ʼn beroep aangeneem na die gemeente Ventersburg, O.V.S., waar hy gearbei het tot 1926; toe hy die herderstaf oor die gemeente Brandfort opgeneem het. In al drie sy gemeentes het hy met kenlike seën gearbei en hom baie bemind gemaak deur sy liefdevolle geaardheid en onverdrote ywer vir die saak van sy Heer, wat hy opreg liefgehad en toegewyd gedien het.