Pienaar, Christiaan Albertus

 

GEBORE

4 Januarie 1927

OORLEDE

7 Oktober 2010

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

Emeritus

Christiaan Albertus Pienaar is op 4 Januarie 1927 op Colesberg gebore. Sy vader is Jacob Johannes Pienaar, ‘n loodgieter, en sy moeder Susarah Johanna Olivier, ‘n huisvrou. Chris begin in 1933 met sy skoolopleiding op Colesberg en matrikuleer in 1944 in die eerste klas aan die Hoërskool Colesberg. Hy presteer in rugby en atletiek, en hy toon groot belangstelling in letterkunde.

Chris voel geroepe vir die sending en vertrek in 1945 na Wellington, waar hy aan die destydse Hugenote Universiteitskollege ‘n BA-graad verwerf. Hy kry toegang tot die Sendinginstituut op Wellington, waar hy aan die einde van 1949 as proponent gelegitimeer word. Hy is kaptein van die hokkiespan en hoofredakteur van die Sendinginstituut se jaarblad.

Op 19 Februarie 1950 word hy ‘n sendeling in die NGKA in Fouriesburg. Hy trou op 23 Desember 1950 met Fredolien van Zyl. Uit die huwelik is daar vier kinders gebore: ‘n seun, Jan, en drie dogters — Leora, wat in 1990 sterf; Olivera, en Nelia. Laasgenoemde is getroud met ds. Bas Pieters, leraar by die NG Gemeente Port Elizabeth-Oos.

In 1955 word Chris die sendeling op Senekal. Hier stel hy en sy vrou ‘n voorbeeld van hardwerkendheid; hulle handhaaf ‘n goeie verhouding met die NG Kerk, en daar word skole en ‘n kerkgebou opgerig. In 1960 loop sy pad na die NG Sendingkerk, toe hy op 10 Junie 1960 leraar word op Caledon. Hier werk hy twee jaar lank.

Op 7 Desember 1962 word Chris Pienaar leraar by die NG Gemeente Greyton. Op 14 Augustus 1967 word hy in die NG Gemeente Strand-Noord bevestig. Hier sou hy vyfjaar lank werk. Op 31 Januarie 1972, met die afstigting van die NG Gemeente Lourensrivier Strand, word Chris die eerste leraar hier. Hy sou byna twee dekades hier bly, tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 19 Mei 1991. Onder sy leiding word daar ‘n nuwe kerkgebou, saal en pastorie gebou. Op rings- en sinodale gebied tree hy op as skriba, en hy dien lank op die Stellenbosch-skoolraad.

In 2002 verhuis die egpaar van hulle huis in die Strand na Serenitas, ‘n aftreeoord op die kusdorp. In 2003 is Fredolien daar oorlede.

In die jare tot met sy dood op 7 Oktober 2010, word hy met liefde versorg. Hier is sy oudkollega, ds. Bombaai van Rensburg, vir hom tot groot ondersteuning.

Nelia skryf: “Hy het die wêreld ‘n beter plek gemaak deurdat hy vir sy medemens omgegee het, en deur sy nederige lewenswandel. Sy waardigheid en selfrespek het nooit van hom ‘n hovaardige mens gemaak nie. Hy het almal met dieselfde hoflikheid en respek behandel. Ons het hom nooit kwaad, aggressief of humeurig gesien nie.

“Pa Chris het net die beste in sy medemens raakgesien, en die beste vir sy naaste gegee. Daarom het hy sy rol as pastor, versorger, leier, eggenoot, pa en oupa met uitnemende deernis en sorgsaamheid vervul. Sy voorbeeld van onselfsugtige liefde, omgee, diensbaarheid en die waardes wat hy nagestreef het, bly vir ons ‘n voorbeeld en inspirasie. Dit maak van hom die ideale rolmodel vir sy kinders en kleinkinders.” — Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2015).