Pienaar, Antonie Muller

GEBORE

25 Jan. 1928

OORLEDE

31 Des. 1993

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1953

ORDEN

1954

standplase

1954 Decoligny

Emeritus

Ds Antonie Muller Pienaar (25.01.1928 – 31.12.1993)

Ds. Pienaar is as boerseun in die distrik Bedford gebore. Op die plaas aan die oewers van die Visrivier het by die Xhosa-taal van kleins af vlot leer praat. Na matriek is hy na die destydse Sendinginstituut op Wellington en in 1954 is hy na De Coligny in die Transkei beroep.

Daar het by 16 jaar lank gearbei en vir die eerste keer ‘n Xhosa-grammatikaboek begin bestudeer. By het al meer geïnteresseerd geraak in die taal wat by reeds goed kon praat en taalskole aangebied vir werkers van die sendingstasies in die Transkei. Hy het hom ook verdiep in die leefwyse, gelowe en bygelowe van die Xhosa.

Sy kennis was so hoog aangeskryf dat, ofskoon by geen toepaslike opleiding gehad het nie, die Universiteit van Fort Hare hom ‘n pos aangebied het in die redaksie van die Xhosa-woordeboek. In 1970 het die Sendingkommissie van die Kaaplandse Sinode hom gesekondeer vir hierdie belangrike werk waarmee hy tot sy dood besig was. Hy was man-alleen verantwoordelik vir die Afrikaanse versorging daarvan. Sedert 1976 het by radiopraatjies aangebied oor die program, ‘In my kontrei’, waar by vertel het van die Xhosa se gewoontes, taal en die band tussen Afrikaans en Xhosa. Ook oor Radio Bantoe het by praatjies gelewer wat ook vir die swart mense leersaam en genotvol was.

Ds. Pienaar het in 1965 die sendinghospitaal by Tafalofefe opgerig en by is op Fort Beaufort oorlede waar by en sy eggenote later gewoon het. Hy was ‘n kleurvolle persoonlikheid wat ‘n leemte nalaat met sy heengaan.