PHILADELPHIA-HOSPITAAL, GROBLERSDAL

Die Philadelphia-Hospitaal is geleë in die distrik van Groblersdal, naby die Loskopdam in die Olifantsrivier en omtrent 86 myl van Pretoria. Die hospitaal is in 1939 gebou en het die betekenisvolle naam ontvang van dr W Nicol, destydse voorsitter van die hospitaalbestuur, moderator van die NH of G Kerk en administrateur van Transvaal. Die hospitaal moet tussen 25 en 30 000 swart inwoners bedien, aangesien die naaste hospitaal op Middelburg is. Daar is ook ‘n afdeling vir blanke pasiënte. In 1952 was twee nuwe sale, ‘n kombuis en ‘n verpleegsterswoning in aanbou. Daar sal dan plek wees vir 75 beddens.

BRON: NG Kerk Jaarboek 1952