Phatudi, Edward Moleke

 

GEBORE

OORLEDE

9 Nov. 1983

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

Emeritus

Hy was vroeër lank assessor en toe moderator van die Noord-Transvaalse Sinode van die NGKA, is slegs ‘n jaar na sy aftrede skielik Oorlede. Op 27.3.1943 saam met wyle ds. Murray Louw in die NGKA-gemeente Burger (Maandagshoek) op Mphahlele bevestig, vernoem hy later een van sy seuns, tans ds. M L S Phatudi van Mokopane, na ds. Louw. By geleentheid wys hy die kapteinskap van sy stam van die hand om sy volk as leraar te dien. Hy staan onder andere in Heidelberg Tvl. en in Tswane by Pretoria en na sy aftrede verrig hy nog as evangelis hulpdiens in die vakante gemeente Lerato (Groothoek); In gemeentelike sowel as in sinodale verband het hy waardevolle werk gedoen. Hy was ‘n halfbroer van hoofminister dr Cedric Phatudi van Lebowa.