Pepler, Hendrik Lodewyk

 

GEBORE

14 Mei 1905

OORLEDE

8 Okt. 1980

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1931

ORDEN

1932

standplase

1932 Mosselbaai (Hpr.)

1933 De Hoop

1945 Adelaide

1954 Mosselbaai

1958 Mosselbaai-Suid

Emeritus

1978

Ds. Hendrik Lodewyk Pepler – (14.5.1905 – 8.10. 1980) was ‘n beskeie, getroue en toegewyde arbeider wat erns gemaak het met die evangeliebediening en diep spore getrap het in die gemeentes waar hy gestaan het. Toe hy 29.7.1978 as een van die oudste predikante van ons Kerk in die aktiewe bediening aftree, was dit vir hom die einde van ‘n geseënde en vrugbare dienstyd. Van die 46 jaar en 8 maande van getroue arbeid het hy meer as die helfte aan Mosselbaai gewy. Uit Tarkastad afkomstig, studeer hy eers aan die universiteit en toe aan die Kweekskool op Stellenbosch, totdat hy einde 1931 gelegitimeer word. Dit was in die swaar jare toe proponente moeilik werk gekry het en gevolglik moet hy eers ‘n tyd teen ‘n karige vergoeding in Kimberley afloswerk verrig. Op 1.10.1932 word hy egter as hulpprediker in Mosselbaai, met werkkring Groot-Brakrivier, bevestig. Iets meer as ‘n jaar later gaan hy na De Hoop, waar hy die ontsettend moeilike tye van droogtes, geldelike druk en oorlog beleef. ‘n Paar maande nadat Wêreldoorlog II in Europa beëindig is, vertrek die pastoriegesin uit die Klein-Karoo na die Oos-Kaaplandse gemeente Adelaide, waar hy ‘n vrugbare bediening het, totdat hy vroeg 1954 as medeleraar na Mosselbaai gaan. Nog vyf jaar later word hy Mosselbaai-Suid se eerste leraar en daar bly hy tot die aanvaarding van sy emeritaat. In die jare verdubbel die jong gemeente se lidmatetal, terwyl daar ‘n sierlike kerkgebou en twee pastorieë sonder skuld opgerig word. Gedurende verreweg die grootste gedeelte van sy dienstyd in Mosselbaai is hy voorsitter van beide die skool- en die hospitaalraad. Die Kerk in breër verband dien hy onder meer as lid van die Evangelisasiekommissie en daarna 17 jaar in die Sendingkommissie. Die Algemene Sinode van 1974 open hy as die oudste predikant-afgevaardigde met die langste diens. Ondanks sy toenemende jare sit hy sy gemeentelike werk met volharding voort, totdat ‘n beroerte-aanval hom laat besluit om die bediening neer te lê. ds. D R Pepler (Bellville-Wes) was sy enigste seun. (Jaarboek 1982/258).