Pentz, Nicolaas Wilhelm

 

GEBORE

27 Aug. 1929

OORLEDE

24 Mei 2008

UNIVERSITEIT

BA (UP), BTh (US)

gelegitimeer

1968

ORDEN

1969

standplase

1969 Welwitchia

1972 Danskraal-Monument

1977 Springs

1980 Delmas 

Emeritus

7 Aug. 1994

Nicolaas Wilhelm Pentz is op 27 Augustus 1929 in die distrik Vrede in die Noordoos-Vrystaat gebore. Hy was een van sewe seuns. Sy ouers en voorouers was boere in die distrik Vrede, en voor die Anglo-Boereoorlog geliefde inwoners van die streek. Sy vader was Johannes Jacobus Adolph Pentz en sy moeder Elizabeth Maria Massyn. Nico het sy skoolopleiding in 1935 aan die Laerskool Vrede begin, en was sedert 1943 ‘n leerling aan die Hoërskool Vrede. Hy moes egter in 1945 die skool verlaat om by die Poskantoor as pos- en-telegraafassistent te werk. In 1947 het hy na die skoolbanke op Vrede teruggekeer waar hy gematrikuleer het. Hy het uitgeblink in rugby en vir Noordoos-Vrystaat gespeel. Hierna het hy as laboratorium-assistent in Newcastle gewerk, en in 1951 as laboratorium-assistent by Kliprivier in Transvaal.

Nico Pentz is op 9 Julie 1955 met Esther Gertruida Hugo getroud, en hulle het twee kinders gehad, ‘n seun Johannes Jacobus Adolph Pentz, en ‘n dogter Louisa Jacoba Pentz.

Nico en sy vrou het ook ‘n ruk lank skool gegee aan die Laerskool Volksrust, maar die roeping om predikant te word was so sterk dat hy buitemuurs in Johannesburg gestudeer het. Na harde werk en toewyding het hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria voltooi, en in 1965 het hulle na Stellenbosch verhuis waar hy sy studies voortgesit het aan die Teologiese Seminarium. Hier het hy die graad BTh behaal, en is hy op 6 Desember 1968 as proponent van die NG Kerk gelegitimeer. Nico het ‘n beroep na die NG Gemeente Welwitchia by Kamanjab in die destydse Suidwes-Afrika aanvaar, waar hy op 16 Februarie 1969 met handoplegging ontvang en bevestig is. Hy het ‘n nuwe pastorie op Kamanjab gebou en die streek baie geniet.

In 1972 het sy bedieningspad hom na die NG Gemeente Danskraal-Monument by Ladysmith in Natal geneem, waar hy ‘n kerkgebou help oprig het.

Aan die begin van 1977 is hy in die NG Gemeente Springs bevestig, waarna hy op 6 Junie 1980 die leraar van die NG Gemeente Delmas geword het. Tydens sy bediening het prediking, siekebesoek, huisbesoek en bejaardesorg hoë prioriteit geniet.

Hy was 14 jaar op Delmas voordat hy op 7 Augustus 1994 sy emeritaat aanvaar het. Gemeentelede onthou hom as ‘n harde werker en sagte mens. Na sy aftrede het die egpaar in Delmas bly woon, maar rondom 1998 na die Kaapse Skiereiland getrek om naby hulle dogter te wees. Vier jaar voor sy dood het ds. Nico sy lewensmaat verloor. Hy is op 24 Mei 2008 oorlede, en is uit die NG Gemeente Kuilsrivier begrawe. Die rede is deur ds. H Malan, ‘n vriend en emeritus, gelewer.