Pauw, Jacobus Corenelis

 

GEBORE

13 Mei 1918

OORLEDE

13 Nov. 1937

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1917

ORDEN

1918

standplase

Heidelberg, Tvl. (Hpr.)

1920 Heidelberg, Tvl.

1925 Fordsburg

Emeritus

Ds. Jacobus Cornelis Pauw was ‘n kleinseun en naamgenoot van Eerw. JC Pauw van Wellington. Hy is op 8 Desember 1889 gebore. Hy het sy teologiese opleiding in ons Kweekskool ontvang en is, nadat hy in 1917 gelegitimeer is, ʼn beroep na Heidelberg, eers as hulpprediker van en later as tweede predikant naas wyle Ds. A. J. Louw. In 1925 het hy ‘n beroep aangeneem na Fordsburg, waar hy, eweas in sy vorige standplaas, met toewyding en algehele diensvaardigheid gearbei het tot ses maande voor sy afsterwe op 14 November 1937. Hy het die Ring van Johannesburg as Scriba en die Sinode tot twee maal toe as assistent-Scriba gedien en hy was ook lid van verskeie Sinodale Kommissies, waaronder die Sendingkommissie.