NG Gemeente Parow

gestig

1 Maart 2004

waarby ingelyf is

NG Gemeente Parow-Oos;

NG Gemeente Parow-Suid;

NG Gemeente Parow-Nuutbegin;

NG Gemeente Parow-Wes en

NG Gemeente Tygerberg

ring

Tygerberg

Adres

Sarel Cillierstraat 13

Parow