Pamushana (1901

Hierdie tweede oudste stasie lê ongeveer 80 km oos van Morgenster en word in
1901 deur eerwaardes P. H. A. Fouche en L. du Plessis begin. Ongelukkig kan
hulle nie lank daar arbei nie, omdat hulle in 1904 en 1906 respektiewelik die land
met verswakte gesondheid moet verlaat. Ander sendelinge sit hul werk voort.