Oglethorpe, James

Ds. James Oglethorpe

GEBORE

20 September 1925

OORLEDE

UNIVERSITEIT

Stellenbosch

GELEGITIMEER

8 Desember 1949

ORDEN

STANDPLASE

15 Jul. 1950 Rensburg

10 Aug. 1957 Nkana

EMERITUS

James Oglethorpe het die bediening verlaat terwyl hy predikant van die NG Gemeente Nkana was en het later ‘n raadgewer van Zambië se eerste president, Kenneth Kaunda, geword. Hy was reeds aan die Universriteit van Stellenbosch, waar hy sy M.A. in filosofie met die verhandeling “Die A Priorisme van Karl Heim” in Desember 1949 behaal het, ‘n sterk teenstander van die regering se apartheidsbeleid. Hy het Zambiese burgerskap aanvaar, want in 1974 skryf pres. Kaunda in sy boek Humanism in Zambia and a Guide to its Implementation: “Mr Oglethorpe is a Zambian and is still working with me on many projects designed to help bring about our cherished goals.” In Lusaka was hy van 1962 tot 1964 viseprinsipaal van die Mindolo Ecumenical Foundation te Kitwe in Zambië se Koperstreek. Vanaf 1969 was hy lid van die klein ontwikkelingsnavorsingspan in pres. Kaunda se kantoor onder leiding van dr. G.A. Krapf, gewese direkteur van studies en navorsing aan Mindolo. Krapf en nog drie lede van die span was Wes-Duitsers. Oglethorpe het hom later toegespits op sake rakende buitelandse beleid, veral met betrekking tot Suider-Afrika.