Nuade, Gert Jacobus

 

gebore

11 Des. 1906

OORLEDE

17 Jul. 1982

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1931

ORDEN

1932

standplase

1932 Bloemfontein (Hpr.)

1934 Waterbron

1945 Reddersburg

1949 Reitz

1956 Reitz-Oos

EMERITEER

 

Ds Gert Jacobus (Gertjie) Naudé (11.12.1906 – 17.7.1982); in sy 76ste jaar die oudste dienende leraar van die NG Kerk, het meer as ‘n halfeeu in die Vrystaatse gemeentes Bloemfontein (nadat hy van 18.2.1932 af daar werksaam was, is hy op 22.5.1932 in die Tweetoringkerk as hulpprediker georden); Waterbron (1934); Reddersburg (1945); Reitz (1949) en Reitz-Oos (1956) in die bediening gestaan. Hy is op Bultfontein gebore, het aan UOVS gestudeer en was met ‘n suster van wyle ds. D P M Beukes getroud. Jare lank het hy onder andere in die Vrystaatse Sinodale Kommissie en as kenner van die Kerkreg ook in die Sinodale Regskommissie gedien. Daarbenewens het hy die Vrystaat in die Kuratorium en die Kieskollege van die Kweekskool verteenwoordig, terwyl hy ook een van die Vrystaat se afgevaardigdes na verskeie Algemene Sinodes was. By die aanvang van etlike Vrystaatse sinodes moes hy as voorsitter optree. Hy was een van die weinige predikante wat nog op die kansel en in die breër kerklike vergaderings met strikdassie en bef met sy toga verskyn het. Oral en altyd het hierdie nederige, ywerige en toegewyde dienskneg van God se stoere en onkreukbare Calvinisme duidelik aan die lig gekom. Hy was inderdaad ” ‘n Calvinis in murg en been” en ” ‘n behoudende regsinnige wat die Woord altyd voorgehou, hom op die belydenis van die Kerk beroep en na die tradisies van die Kerk en die lesse uit die geskiedenis heengewys het”. Hy was dan ook bekend as iemand wat sterk standpunte ingeneem het. Met sy hartstogtelike liefde vir ons vaderland, was hy ‘n pleitbesorger vir die behoud van die eerbare in die Afrikanervolkslewe. Op Reitz was hy die kommandant van die Voortrekkers. (Jaarboek 1983/264).