Ntoane, Samuel Gotfried Sekano

 

gebore

OORLEDE

13 Mei 1980

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

1941 Germiston

1976 verskillende gemeentes aan die Rand

EMERITEER

Ds Samuel Gottfried Sekano Ntoane (oorlede 13.5.1980); wat van 1964 tot 1972 moderator van die Suid-Transvaalse Streeksinode van die NGKA was, het in die onderwys gestaan voordat hy hom as leraar bekwaam het. Vanaf 1941 tot 1976 bedien hy eers Germiston en daarna nog verskillende gemeentes aan die Rand. Hy was die eerste seun van die NGKA wat die verantwoordelikheid gedra het van as moderator van ‘n sinode op te treë. By sy aansteeklike humorsin, sy gulhartigheid en sy groot belangstelling in mense en goeie verhoudinge, gee hy altyd sterk maar dan ook steeds vriendelike leiding in die vergaderings. Hy gaan uit sy pad om verhoudinge tussen die bevolkingsgroepe te verbeter, misverstande uit die weg te ruim en skadelike vooroordele af te breek. As oud-onderwyser behou hy ‘n lewendige belangstelling in die onderwys en die vrug op sy arbeid onder die jongmense in sy gemeentes en die jeug van die Kerk bly nie uit nie. Vir baie jare dien hy as voorsitter van ‘n skoolraad in Soweto en daar word dan ook ‘n hoërskool na hom vernoem. Hy is na ‘n ernstige siekbed Oorlede. Sy seun, Mpho Ntoane, het ook leraar geword. (Jaarboek 1982/258).