Nsadzu (1908)

‘n Nuwe probleem ontstaan by Magwero: die mense begin wegtrek, want in die bergwêreld is daar nie genoeg grond vir lande nie en die grond raak ook gouer uitgeput. Onder hierdie omstandighede regverdig die stasie nie meer die teenwoordigheid van ‘n geordende sendeling nie. Eerw. en mev. P. J. Smit word gevolglik in 1908 versoek om ‘n nuwe sending stasie tussen Madzimoyo en Nyanje te begin. Mnr. Frikkie van Eeden sou vanaf Derika toesig oor Magwero hou, terwyl meeste lidmate in die wyke deur die
sendeling van Fort Jameson bearbei word. Die nuwe stasie word 48 km. van Madzimoyo af langs die Nsadzurivier begin en kry vandaar die naam Nsadzu. Saam met eerw. en mev. Smit gaan vier buiteposonderwysers en ‘n evangelis met die naam Lukas Cingondo. Hy is een van die twee evangeliste van Mvera in Malawi wat in 1898 gestuur word om ondersoek in te stel na die moontlikheid om onder die volk van Mpezeni met sendingwerk te begin. Ware pioniers is hy en eerw. Smit. By hul koms na Nsadzu is die heidendom onder die Achewa daar nog baie sterk. Lukasi word as rondreisende evangelis in die distrik gebruik.

Van sy werk by Nsadzu vertel dr. W. H. Murray van Malawi die volgende: “Terwyl Lukasi Cingondo die dorpies deurreis, vind hy mense wat glad nie na hom wil luister nie. Toe hy honger word en kos vra, weier hulle. Lukasi sê net: ‘Dankie’. Hy vra slaapplek, maar hulle sê: ‘Gaan slaap maar in die varkhok.’ Hy doen dit. Die volgende oggend neem hy afskeid van hulle en bedank hulle. Toe hy weer die dorpie na ‘n tyd besoek, laat hulle hom toe en kom daar twee persone na vore wat versoek om Christene te word. Want toe die mense hierdie dinge sien, vra hulle vir mekaar: ‘Watter soort mens is hierdie? Ons weier alles wat hy vra, maar hy word nie kwaad nie en sê net: Dankie’! Hulle harte verander en ‘n
buitepos word daar geopen.” Dis nie net die blanke sendeling wat met opoffering die fondamente van die kerk van Christus in ‘n nie-Christelike land lê nie. Ook die inheemse gelowige deel in die ontberinge daaraan verbonde.

In ‘n natuurskone gebied, bo-op ‘n kop, word die nuwe stasie, Nsadzu, aangelê. Met die loop van die tyd kom daar sterk teenkanting van die Rooms-Katolieke, wat hul sendingstasie digby Nsadzu kom stig. Eerw. Smit brei die buiteposstelsel so uit dat daar later 106 buiteposte is. Hy en mev. Smit werk daar met vrug tot in 1916 (Bron: Cronje, J.M. 1981. p. 160-161).