Nortje, Vivian Dallein

 

gebore

27 Sep. 1927

OORLEDE

16 Feb. 1988

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Hy is in die Witbank-dsitrik gebore. Na matriek aan die Hoërskool Erasmus op Bronkhorstspruit, bekwaam hy hom as verpleër by die Boksburg- Benoni Hospitaal. In Augustus1958 gaan hy na die Transkei Sending waar hy as faktotum werksaam was. In 1960 begin hy sy admissie Diploma by die Universiteit van Bloemfontein. Vanaf 1963 studeer hy aan die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch waar hy in 1966 gelegitimeer is. In Februarie 1967 word hy in die Sendinggemeente Vryburg (Huhudi) bevestig waar hy baanbrekerswerk verrig. In 1972 is hy na die Ned Geref. Kerk toe hy ‘n beroep na Fort Beaufort aanvaar. In 1972 is hy aangestel as Kommando Kapelaan. In 1975 word hy as medeleraar van Nigel beroep. Op 28 Desember 1978 word hy aangestel as eenheidskapelaan van van I Konstruksieregiment te Dunnottar. As Kapelaan het hy onder verskeie bevelvoerders gedien en hartlik met hulle saamgewerk. ds. Nortjë het die Pro-Patria asook Bronsmedalje vir getroue diens ontvang. Hy het op 27 September 1987 sy emeritaat aanvaar. Hy was ‘n aangename persoon met ‘n goeie humorsin wat sy talente tot nut van sy medemens gebruik het. ds. Nortjë is in 1949 met Magdalena Elisabeth Roets (tannie Lulu); ‘n nooi van Rustenburg, in die huwelik bevestig. Uit die huwelik is drie kinders naamlik Elsa, Rika, en Dallein gebore en hulle het sewe kleinkinders. Na hulle aftrede het hulle hul in Dun- nottar gevestig.