NORMAAL SCHOOL

Die Normaal School, Kaapstad.
Die NG Kerk het op 23 Januarie 1878 die Normaal School in Kaapstad geopen as ‘n opleidingsinrigting vir onderwysers in Suid-Afrika. Dit was die kerk se eerste inrigting vir hoër onderwys ná die stigting van die Kweekskool op Stellenbosch in 1859. Ds. Andrew Murray en dr. J.R. Whitton het vanaf die opening in 1878 as voorsitter en rektor van die Kuratorium gedien, Murray het tot sy dood in 1917 en Whitton tot die skool se sluiting in 1920 in die poste gedien.
Die Normaal School is van 1878 tot 1920 in die agtiende-eeuse dorpshuis Rust-en-Vreugd in Roelandstraat en die gebou langsaan gehuisves. Laasgenoemde is ongelukkig gesloop.