NG Gemeente Ysterplaat

Die NG kerk Ysterplaat, Kaapstad.

Gestig

7 Desember 1940

Ring

Kaap die Goeie Hoop

Adres

Bowerstraat, Ysterplaat

Sluit in

Ysterplaat en aanliggende buurte

Waarby ingelyf

Ysterplaat-Suid

Eerste predikant

M.S. Joubert (1941–1944)


Die NG Gemeente Ysterplaat is een van twee klein gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Kaapstadse voorstad Ysterplaat. Die ander is Ysterplaat-Suid.

Stigting

Die gemeente Ysterplaat is op 7 Desember 1940 van die moedergemeente Maitland afgestig waarvan die grense destyds nog verby Milnerton, Table View en Bloubergstrand gestrek het. Ysterplaat is geleë aan die strandgebied waar Jan van Riebeeck aan wal gestap het. Die bevestiging van die eerste leraar, ds. M.S. Joubert, het in Maart 1941 plaasgevind. Hy het in Maart 1944 uit die gemeente vertrek en is in November 1944 deur ds. J.J.E. Koornhof opgevolg. Op 1 Maart 1947 is die derde leraar, ds. J.R. Holzapfel, as medeleraar bevestig. In Oktober 1947 neem ds. Koornhof ’n beroep na Laingsburg aan.

Kerkbou

Die gemeente het destyds in ’n kerksaal in Kerkstraat aanbid. Die grond waarop huidige kerkgebou staan, is in April 1941 teen £1 200 aangekoop. Die gemeente het dadelik vir ’n boufonds begin werk. In Junie 1941 is besluit om ’n kerk en ’n pastorie te bou. Die hoeksteenlegging van die kerkgebou het op 15 November 1941 plaasgevind en die inwyding in Julie 1942. In Maart 1945 is ontdek dat die hout in die kerk en pastorie van die houtpoeierkewer besmet is. Hierdie ontnugtering was ’n geweldige slag vir die jong gemeente. Maar die saak moes aangepak word en daar is dadelik tot die herbou van die kerkgebou besluit.

Uitbreiding

Die gemeente het destyds so gegroei dat in Desember 1945 besluit is om ’n medeleraar te beroep. Met die oog op toekomstige uitbreiding na die kant van Bloubergstrand, is agt erwe op Milnerton vir ’n toekomstige kerkgebou en pastorie aangekoop. In Augustus 1947 is besluit om die kerkraad tot 45 lede te vergroot.

In November 1947 besluit die Ring van Kaapstad, op versoek van ’n aantal lidmate van Rugby, Milnerton en Bloubergstrand, om ’n deel van die gemeente af te stig. Op 1 Desember 1947 het die afstigting van die dogtergemeente Sonnekus toe plaasgevind. Op 1 Desember 1950 is die tienjarige bestaan van die gemeente herdenk. In die loop van die 10 jaar is oor die 700 persone tot lidmate aangeneem en meer as duisend kinders gedurende dieselfde tydperk gedoop. Die gemeente het in 1951 ongeveer 700 huisgesinne getel met ongeveer 1 400 lidmate, 10 keer meer as in 2015. In die Sondagskool was daar oor die 500 kinders wat deur ongeveer 40 onderwysers(esse) onderrig is.

Die kerkraad het destyds bestaan uit 50 lede. In 1951 berig Ons gemeentelike feesalbum: Soos enige stadsgemeente, staan hierdie gemeente gedurig in die teken van skommeling en verandering.”

Predikante

  • Joubert, Marthinus Stephanus, 19 April 1941 – 1944
  • Koornhof, Johannes Jochemus Eucharistius, 11 November 1944 – 1947
  • Holzapfel, Johannes Rudolf, 1 Mrt. 1947 – 29 Mei 1954 (oorlede)
  • Van der Merwe, dr. Johan David Gerhardus, 19 Okt. 1951 – 19 Jun. 1953 (demissie)
  • Heyns, Johan Adam, 1954 – 1960