NG Gemeente Wonderboom-Suid

NG Gemeente Wonderpoort-Suid

gestig

23 Oktober 1946

RING

Ring van Sentraalmoot

ADRES

12de Laan 920, Wonderboom-Suid

EERSTE PREDIKANT

Ds. J.P. Theron

Die NG Gemeente Wonderboom-Suid is ‘n gemeente in Noordelike Sinode.

Op 23 Oktober 1946 is die gemeente Wonderboom-Suid onder groot belangstelling afgestig van die moedergemeente Eloffsdal. Dit sou ‘n tipiese stadsgemeente van ongeveer 500 lidmate wees. Omstreeks die gemeente se 50ste verjaardag in 1997 het dit sowat 1 800 belydende lidmate gehad, maar met sy 75ste verjaardag in 2021 was dit net 388.

Ses maande ná die stigting, op 19 April 1947, is die eerste en leraar van die gemeente verwelkom in die persoon van ds. J.P. Theron. Die ontvangs moes onder bokseile geskied, want die kerksaaltjie wat deel van die bruidskat aan die gemeente was, was baie klein, ‘n saaltjie wat vroeër deur ‘n ywerige Kinderkranstak vir hulle byeenkomste opgerig is.

Met ywer en belangstelling het die gemeente gewerk en weer op die verjaarsdag, op 23 Oktober 1948, kon ‘n sierlike en doeltreffende kerksaal ingewy word. Toe ook ‘n groot Wurlitzer-orrel nog in Desember in gebruik geneem kon word, was die vreugde van die gemeente inderdaad groot en die goeie gemeentesang was ‘n vrug daarvan. Die kerksaal, wat sitplek bied aan 450 persone, was in gebruik plek van aanbidding tot die gemeente ‘n kerk kon bekostig. Daarna kon die kerksaal sonder enige verdere koste vir al die behoeftes van die gemeente en vir die groot getal jong mense ingerig wees.

Die kerkgebou van die NG Gemeente Wonderboom-Suid, omstreeks 1970 afgeneem deur John Conroy.

Vooruitgang

Die gemeente het teen verbasende tempo aangegroei. Dit was nog uitsluitlik ‘n woongebied van die stad, maar die gemeente het teen sy vyfde verjaardag in 1951 net mooi verdubbel, van 500 tot 1 000 lidmate. Die gemeente het hom destyds in sy sterk Sondagskool en ywerige en lewendige koor verheug. Die susters van die gemeente was saamgetrek in die Bond van Dienaresse en Teeskakels, en hulle het veel gedoen vir die gemeente. Die jeugvereniging het onder leiding van ‘n jeugouderling en jeugdiaken gestaan, en hulle werk en belangstelling was ‘n inspirasie. Die Sendingverenigings was destyds nie so sterk as wat hulle kon wees nie, maar dit was opmerklik dat hulle, na verhouding met hul getalle, die meeste vir die werk van die Here insamel, aldus Ons gemeentelike feesalbum van 1952. Die medewerker aan dié publikasie, waarskynlik ds. Theron, het sy bydrae afgesluit met die woorde: “Mag die Koning van die Kerk dit gee dat ook die gemeente Wonderboom-Suid, saam met al die ander gemeentes van ons Kerk, ‘n lewende steen in die gebou van God mag wees!”

Die gemeente het sy 70-jarige bestaan op 23 Oktober 2016 met ‘n spesiale oggenddiens gevier.