NG Gemeente Westonaria

NG Gemeente Westonaria (Foto: Hennie le Roux)

gestig

1947

waarby ingelyf is

NG Gemeente Glenharvie en

NG Gemeente Venterspost-Wes