NG Gemeente Vergelegen

Die NG kerk op Vergeleë of Vergelegen, afgeneem deur die amateurfotograaf John Conroy.

gestig

1945

Afgestig van

Stella

Adres

Braystraat, Vergeleë

Eerste predikant

Ds. W.H. Oosthuyizen

Die NG Gemeente Vergelegen is ’n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland op die dorpie Vergeleë, soos die kraai vlieg 140 km noordnoordwes van Vryburg en 145 km wes van Mafikeng, in die provinsie Noordwes, sowat 10 km suid van die Moloporivier en die grens met Botswana.

Die gemeente is op 1 Maart 1945 van die gemeente Stella afgestig. Die Ringskommissie wat die afstigting waargeneem het, het bestaan uit di. S.B. Buys, J.A. Theron en W.P. Roux. Op 15 Junie 1945 is die eerste leraar in die persoon van ds. W.H. Oosthuizen verwelkom. Hy was sedert 1931 die predikant van die moedergemeente Stella. Hy het tot 19 Febr. 1949 gebly en is op 10 Sept. 1949 opgevolg deur prop. P.A.H. Grobler.

In 1951 skryf die medewerker van Ons gemeentelike feesalbum: “Die gemeente Vergelegen grens aan die Betsjoeanalandse Protektoraat; die Maloporivier, wat in ’n weswaartse rigting van Mafeking vloei, is die grens. Die buurgemeentes was Mafeking, Stella en Kameelboom (Tosca). Die naaste groot dorpe is Vryburg en Mafeking, wat ongeveer 100 myl ver weg lê. Padmotordienste vanaf hierdie dorpe bedien die omgewing.

“Op Vergelegen is ‘n groot kerkkoshuis wat huisvesting aan oor die honderd kinders gee. Die vernaamste bedrywighede staan maar in verband met die Kerk en die skool. Die gemeentelede is omtrent almal beesboere. Die gemeente het ’n baie doeltreffende pastorie en ’n mooi elektriese orrel. Later sal seker nog ’n mooi kerk gebou word.

“Die dorpie Piet Plessis is een van die vernaamste wyke van die gemeente, alwaar ook ‘n kerkgebou en ‘n kerkkoshuis is. Dit lê op die busroete Vryburg-Vergelegen. Die gemeente tel byna 400 lidmate.”

Die gemeente Piet Plessis het in 1956 afgestig. In 2021 het Vergelegen elf doop- en 41 belydende lidmate gehad en Piet Plessis onderskeidelik 24 en 81. Elkeen het sy eie leraar gehad.

Predikante