NG Gemeente Veranderde Lewens

NG Gemeente Veranderde Lewens

gestig

1968

voorheen bekend as

NG Gemeente Roodepoort-Oos

waarby ingelyf is

NG Gemeente Ontdekkerskruin