NG Gemeente Ventersdorp

Die kerkgebou, ontwerp deur die vermaarde argitek Wynand Louw en ingewy in Oktober 1912. (FOTO: Francois van der Merwe)

GESTIG

1889

RING

Potchefstroom

ADRES

H/v Voortrekker- en Van Riebeeckstraat, Ventersdorp

 

Die NG Gemeente Ventersdorp is die moedergemeente op die dorp Ventersdorp in die provinsie Noordwes. Dis geleë in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Geskiedenis

Die gemeente Ventersdorp is in April 1889 gestig. In 1917 het ds. C.F. Mijnhardt, predikant van 1910 tot 1916, die gemeente se geskiedenis kortliks vir Ons Kerk Album opgeteken en onder meer geskryf dis baie interessant om van die ou mense te hoor vertel hoe die mense aan die begin gesukkel het. Hulle moes hulle tevrede stel met ’n geboutjie van pale en riet vervaardig. “In die goede oude dagen was, het niet nodig een architect, een plan, en wat dies meer zij, te hebben. Men heeft eigenhandig zijn kerkgebouw opgetrokken.” Tog kon dit nie lank so aangaan nie, skryf ds. Mijnhardt, en heel spoedig is ’n tweede kerkgebou opgerig waarin die gemeente sowat 20 jaar lank aanbid het.

Eindelik, in 1912, is besluit om weer te bou en hierdie keer vir goed. Die saak is met geesdrif aangepak en die argitek Wynand H. Louw is versoek om die planne op te trek. Kort voor lank kon die bouwerk begin. In Oktober 1912 is die teenswoordige gebou toe aan die Here gewy. Die inwydingsrede is uitgespreek deur die moderator van die Transvaalse Sinode, ds. Paul Nel. Die gebou het £10 000 gekos en volgens alle getuienis, skryf ds. Mijnhardt, kan die gemeente met reg trots daarop wees. “De acoustiek is uitsteken (iets waarvoor men dankbaar kan zijn). Gebouwd van ‘hard bricks’, stevig en net, koestert de gemeente de hoop dat zij niet spoedig zal behoeven te repareeren – en nog minder te bouwen.”

Die kerkgebou omstreeks 1916, enkele jare nadat dit voltooi is.

Die eerste leraar van die gemeente was ds. David J. Kriel. Hy het sowat 12 jaar lank hier gestaan. Toe kom ds. J.D. Horak, wat slegs een jaar hier vertoef het. Daarna was dit ds. A.G. Driessen, wat die gemeente ses en ’n halfjaar bedien het. In Oktober 1910 is ds. C.F. Mijnhardt bevestig, wat met “lust, moed en zegen” gewerk het, tot hy in 1916 na Oos-Afrika gegaan het om onder die Suid-Afrikaanse soldate te gaan arbei wat in die Eerste Wêreldoorlog daar geveg het. Daarna was hy kapelaan van die Unieverdedigingsmag te Wynberg, Kaap. Sy opvolger was ds. K.T. van den Heever wat op 12 Desember 1916 gelegitimeer is en in Junie 1917 die werk van sy voorganger flink voortgesit het.

Van die moedergemeente is in 1961 die gemeente Ventersdorp-Oos afgestig.

Predikante

  • David J. Kriel
  • J.D. Horak
  • Charles Frederik Mijnhardt, 1910 – 1916
  • K.D. van der Heever, Junie 1917 –
  • Johann Venter, 1955 – 1 Mei 1959 (oorlede in ’n motorongeluk)