NG Gemeente Usakos

gestig

16 November 1946

afgestig van

NG Gemeente Umaruru

ring

Erongo Ring

adres

Theo-Ben Gurirabstraat, Usakos

eerste predikant

 

Die NG Gemeente Tsumkwe is ‘n gemeente in die Sinode van Namibië.

Stigting

Met sy afstigting het die gemeente Usakos buiten die dorpie Usakos ook Swakopmund en Walvisbaai ingesluit. Dit was ‘n uitgestrekte distrik en het die naam gedra van wat destyds die hoofsentrum was, hoewel die kusdorpe Usakos in grootte lank al verbygesteek het. Die pastorie het op Usakos gestaan en van daar moes die enkele leraar die hele gemeente bedien. Teen 1952, ses jaar ná afstigting, het die gemeente 900 lidmate getel en 1 400 siele, van wie meer as tweederdes binne Usakos se dorp en distrik gewoon het. Teen 2010 het die lidmate meer as verdriedubbel tot 2 774, maar hiervan het nou minder as 4% (96) op Usakos gewoon, maar 36% op Swakopmund, 43% op Walvisbaai en 17% op op Hentiesbaai.

Die destydse groot gemeente het gestrek van die dorre Namibkus vanwaar die plantegroei geleidelik op pad na Usakos al digter word totdat dit bosryk word met reekse berge by Usakos en verder.

Die gemeente is op 16 November 1946 van NG gemeente Omaruru afgestig, wat skaars vyf jaar vantevore ‘n dogtergemeente geword het van die NG gemeente Otjiwarongo, wat in 1902 tot stand gekom het as die gemeente Moria. Die kerkie op Usakos se hoeksteen is gelê op 10 April 1936 deur ds. F.J.W. Koch, leraar van die gemeente Moria, en dieselfde jaar is die gebou ingewy. Op Walvisbaai is die NG kerkie op 2 Julie 1949 deur ds. B.J. Pienaar, die spoorwegleraar, ingewy. Die eerste leraar van Usakos, ds. P. Visser, wat na enkele jare na Vanrhynsdorp vertrek het, het die hoeksteen daar gelê. Op Swakopmund is ook in die beginjare ‘n kerkie gebou waarvan die hoeksteen gelê is deur mev. A.F.W. Tydeman, een van die oudste lidmate van die gemeente wat haar jare lank beywer het vir die bou van ‘n kerk op die strandoord van Suidwes. Voorheen is een maal per maand dienste gehou in die Duitse kerk.

Voor die afstigting is die drie dorpswyke van die groot gemeente Moria bedien deur ds. F.J.W. Koch en daarna deur ds. I.C. Schutte as wyke van Otjiwarongo, en sedert 1941 deur. di. L.W. Lemkuhl en G.P. du Toit as wyksdorpe van Omaruru. Die eerste leraar van die afgestigte gemeente was ds. P. Visser van 1947 tot 1949 en daarna kom ds. B.R. Buys wat van 1950 af aan die hoof gestaan het van die gemeente Usakos (Walvisbaai-Swakopmund), soos dit destyds bekend was.

Walvisbaai stig in 1952 van Usakos af en Swakopmund in 1957 van Walvisbaai af. Die gemeente het twee bedieningspunte, nl Usakos en Karabib.

Predikante