NG Gemeente Upington-Noord

NG Gemeente Upington-Noord

gestig

16 November 1957

ring

Ring van Upington

adres

Malherbestraat 34, Upington

Eerste predikant

Ds. A. Theron

Die NG Gemeente Upington-Noord is ‘n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland.

Upington-Noord het sy beslag gekry op 15 Maart 1957 tydens ’n kerkraadsvergadering van die moedergemeente toe voorgestel is dat dit tyd is vir ’n gemeente om af te stig. As bruidskat het die gemeente £4,250 sowel as die pastorie in Malherbestraat met aangrensende stuk grond (waar die kerk en saal later opgerig sou word) ontvang. Upington-Noord is op 13 Junie 1957 (volgens die webtuiste van die Sinode van Noord-Kaapland) gestig met 644 belydende lidmate en 307 dooplidmate. Die eerste predikant, ds. Abraham Theron, is op 12 Oktober 1957 in die gemeente bevestig.