NG Gemeente Tierberg

GESTIG

13 Maart 1941

AFGESTIG VAN

NG Gemeente Parow

later BEKEND AS

NG Gemeente Parow-Oos

INGELYF BY

NG Gemeente Tygerberg

TOE INGELYF BY

NG Gemeente Parow

Sien Parow-Oos vir oorsig.