NG Gemeente Sydenham

NG Gemeente Sydenham

gestig

1946

ring

Ring

Adres

Uitenhageweg 15, Sydenham, Port Elizabeth

eerste predikant

Ds J.J. Jordaan

Die NG Gemeente Sydenham is ‘n gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland.

Beginjare

Die eerste aparte diens in die nuwe gemeente Sydenham, wat met sowat 800 lede afgestig is van die NG gemeente Port Elizabeth-Noord, is op 2 Junie 1946 in ‘n koeistal gehou. Dié diens is waargeneem deur ds. J.J. Jordaan, ook die eerste leraar van die jong gemeente. In die oggend het 197 en in die aand 258 siele in die koeistal vergader om na die woorde van die prediker te luister. Op daardie eerste Sondag het die gesamentlike kollektes £12.2.3 bedra. Namate nuwe lidmate hulle by die gemeente aangesluit het, moes sommige dikwels buite onder die bome staan terwyl hulle na die preek geluister het. Dit het hulle egter nie afgeskrik nie en die gemeente het in die beginjare met rasse skrede vermeerder.

Kerkbou

Op 18 Februarie 1946 het die kerkraad eenparig besluit om ‘n nuwe kerk te bou op ‘n stuk grond wat van die stadsraad verkry is deur ruiling vir ‘n sekere stuk kerkeiendom aan te gaan. Op 30 November 1946 is die eerste sooi vir die bou van die nuwe kerk deur Dorothea Korkie in die ouderdom van 88 jaar omgekeer. Saam met haar het ook twee ander bejaarde vroue van die gemeente, Marie van Dyk (79) en Martha Carolina Roux (74), elk ‘n sooi omgespit.

Die hoeksteen van die nuwe gebou is op Sondag 15 Junie 1947 deur ds. J.J. Jordaan gelê. As uitgangspunt vir die plegtigheid het hy sy woorde uit Ps. 71:3 geput, “Wees vir my ‘n Rots om in te woon”, wat dan ook op die hoeksteen van die kerkgebou gegraveer is. Ds. Jordaan het tydens die bou van die kerk minstens ‘n kwartier elke werksdag self ‘n deeltjie van die bouwerk verrig. Soms was dit met ‘n hamer en beitel en dikwels ‘n ingewikkelde skrynwerkerstakie. So het hy onverbiddelik en pligsgetrou voortgegaan totdat die inwydingsdag op 31 Januarie 1948 eindelik aangebreek het.

Kerkgebou gered

Teen 2015, toe die belydende lidmate net 203 getel het vergeleke met 332 vyf jaar vantevore, was daar sprake dat die gemeente by ‘n buurgemeente ingelyf en die gebou gesloop sou word om plek te maak vir ‘n pakhuis. Die kerk is met die jare gevandaliseer en het vervalle geraak. Dit is egter waarskynlik van sloping gered toe belangstellendes dit opgeknap en ’n skuiling aan die haweloses in die omgewing gebied het. Shaun Luyt, stigter van die Happiness Foundation, het aan die Port Elizabethse dagblad The Herald gesê daar was in ’n stadium ‘n moontlikheid dat die gemeente sou ontbind en ‘n ander gebou in die kerk se plek opgerig sou word.

Die Happiness Foundation het aangebied om die kerk te verf. Luyt en sy span het besluit om iets te doen vir die gemeente deur op sosiale media vir skenkings te vra. Mense het onder meer verf, plante en klere geborg, terwyl Luyt die tuin help opknap het.

Vyf haweloses wat naby die kerk woon, het hul hulp aangebied met die tuinmaak, skoonmaak en verwery. Minstens een het danksy dié projek weer ’n dak oor haar kop gekry. Binne twee weke het die span die kerk verfraai en die gemeente nuwe hoop vir die toekoms gegee. Lidmate en belangstellendes het op Sondag 26 Julie 2015 ’n spesiale dankdiens gehou om die opknapping van die kerkgebou te vier.

Predikante

 • Johannes Jonathan Jordaan, 1946 – 1952
 • Willem Adriaan Smit, Januarie 1953 – 1961
 • Petrus Jacobus Jordaan,1956 – 1959
 • Giliam Johannes Noeth, 1960 – 1965
 • Jacob Marthinus Venter van Zyl, 1962 – 1964
 • Petrus Johannes Badenhorst, 1965 – 1968
 • Barend Gerhardus Bester, 1968 – ?
 • Willem Jacobus Cilliers, 1979 –  1983
 • Mario Walter van der Sandt, 1968 – 1993
 • Willem Frederick Vermaak, 1983 – 2001
 • Johannes Jacobus van Wyk, 2001 – hede (pastorale hulp)