NG Gemeente Stilbaai

NG Gemeente Stilbaai (Foto: Ed Malan)

gestig

19 Maart 1942

Die NG Gemeente Stilbaai is geleë aan die suidkus van die provinsie Wes-Kaap.

Stigting

Die dag van 7 Februarie 1942, skryf die medewerk van Ons gemeentelike feesalbum sowat 10 jaar later, het die geboorte van ons gemeente aangekondig en die dag waarop die kerkraad van Riversdal tot afstigting besluit het. As eerste ouderlinge het gedien: Brs. M.J. de Jager, J.J. Kasselman, F.G. Knoetzen, F.P. Prinsloo, D.J. van Rensburg, J.P. Ellis, J.M. Kleinhans, P.H. Fox en J.E. Volschenk; as diakens: L.C. Volschenk, E.P. Kleinhans, M.L. Cronjé, J. Kleinhans, W.H. Geldenhuys, L.J. Oosthuizen en W. Oosthuizen.

Beginjare

’n Herder moes nou gevind word en die eerste beroep wat aangeneem is, is gedurende Julie 1942 op ds. Hubertus Emile du Toit (destyds van Caledon) uitgebring. Dankbaar was die gemeente om hul leraar op Saterdag, 12 Desember 1942, te verwelkom. Vir die gemeente het die vormingsjare nog voorgelê. Waar die “granietblok” nog uitgebeitel moes word voordat dit vorm kon aanneem, moes die gemeente dikwels deur diep waters gaan. Daar moes onder meer rekening gehou word met die geweldige groot Kafferkuilsrivier, wat die gemeente in twee verdeel het. Sonder ’n brug is die vooruitgang geweldig gestrem. Stilbaai se strande lok nog steeds groter getalle vakansiegangers, wat al ’n arbeidsveld op sigself is. Hierdie wisselende gemeenskap is ook gesteld op hul Sondagdienste in die ou bekende planksaal.

Kort ná afstigting is daar ’n algemene behoefte aan ’n dorpsuitleg gevoel. Ná vele beraadslaging het die keuse geval op Stilbaai-Wes, vroeër bekend as die plaas Platbos. Nadat die dorp opgemeet is, kon reeds by die eerste verkoping, Januarie 1944, erwe ter waarde van nagenoeg £7,000 verkoop word. ’n Groot waterskema is vir die bedrag van ongeveer £7,000 aangepak. Hierdeur is verseker dat Stilbaai-Wes vir die toekoms van die nodige water voorsien is. Hierdie pragtig geleë en waterryke dorp het slegs ’n myl verder die see op die horison.

Die kerkgebou van die NG Gemeente Stilbaai toe dit nog ‘n toring gehad het.

Aan die begin van 1948 kon met die bou van ’n gerieflike pastorie begin word, in Oktober van dieselfde jaar ten bedrae van ongeveer £3,000 voltooi. Gedurende hierdie vormingsjare het die Here di. H. E. du Toit en F. J. Hay as instrumente gebruik om as leiers die gemeente steeds “van krag tot krag, van oor-winning tot oorwinning” te lei. Daarna het ds. I.L. de Villiers die gemeente bedien. Hy is gebore op 16 Desember 1920 en in 1950 gelegitimeer nadat hy sy opleiding aan die Kweekskool voltooi het. In Stilbaai, sy eerste gemeente, is hy op 17 Maart 1951 bevestig. Sy verblyf was egter kort, want reeds op 9 Mei 1953 het hy predikant van Eloffsdal in Pretoria geword.

Dit was waarskynlik hy wat in 1952 geskryf het: “Kyk ons terug op die afgelope tien jaar, is daar veel stof tot dankbaarheid. Ons het geleer om, te volg waar Hy lei en kan met die Psalmis sê: Die meetsnoere het vir ons op lieflike plekke geval, ja- ons erfenis is vir ons mooi.