NG Gemeente Spioenkop

NG Gemeente Spioenkop

gestig

1959

eers bekend as

NG Gemeente Nancefield-Grasmere

later bekend as

NG Gemeente Grasmere

adres

H/v Grasmerestraat en Sesdeweg, Homestead, Apple Orchard

eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Spioenkop is ‘n gemeente in die Goudland Sinode.

 

‘n Kort historiese oorsig en inligting oor die gemeente.

Die gemeente is ongeveer 30 km suid van Johannesburg in Walkerville omgewing, in die Midvaal distrik geleë. Dit is ‘n kleinhoewe en semi-plattelandse gemeenskap, wat die karakter van ’n familiegemeente vertoon. Hier is gesinne en families wat al vir jare reeds aan die gemeente verbonde is. In sommige gevalle is daar families wat al tot in die derde of  vierde geslag deel van Spioenkopgemeente is!

Die gemeente is op Woensdag, 24 Junie 1959 van die NG Gemeente Langlaagte afgestig. Die naam van die nuutgestigte gemeente destyds was ‘NG Gemeente Nancefield-Grasmere’ genoem. Die gemeente sou hierna twee naamsveranderinge ondergaan asook die verwisseling van verskeie standplase en geboue deurleef. Dit alles hou verband met Groepsgebiede wette wat destyds geimplimenteer is en geografiese verskuiwings teweeg gebring het. Met die verskuiwing van standplaas na Grasmere in die laat 60’ tiger jare is die naam in 1968 verander na die  ‘NG Gemeente Grasmere’. ’n Verdere verskuiwing het gevolg in die 70 jare na die huidige standplaas aan die voet van ’n koppie met die naam van Spioenkop. Die huidige naam van die gemeente is sedert 16 Maart 1978 aan hierdie koppie ontleen: ‘NG Gemeente Spioenkop’.

Sedert afstigting tot op hede is die gemeente deur 12 leraars bedien. In 2009 het die gemeente sy 50ste bestaansjaarfeestelik gevier. Hierdie historiese gebeurtenis is oorsigtelik verwoord en visueel vasgelê in ’n kleurvolle feesblad wat hierna uitgegee is.

Oor die geestelike karakter en bedieningspatroon in die gemeente kan ons die volgende sê: ons behou gesonde tradisie, is bereid om verantwoordelik  te vernuwe, en koester ons Gereformeerde identitiet en erfenis. Die pastorale versorging van elke lidmaat is belangrik.  Die gemeente en kerkraad funksioneer volgens ‘n wykstelsel. Dievrouelidmate funksioneer baie goed. Die jeug is vir die gemeente kosbaar en  word betrek by die kategese en ander aksies wat beplan word. ‘n Aktiewe uitreikaksie na minderbevooregtes teenoor behoeftige lidmate en ander persone in die omgewing word deur die gemeente ondersteun en deur ‘n diensgroep behartig.

In Spioenkop word steeds Basaar gehou op die tradisionele boere-manier!  Behalwe die tradisionele dinge by ‘n basaar soos gebak, pannekoek, kerrie en rys, braaivleis, ens. is die vleistafel iets eie aan die gemeente. Buiten die basaar is daar ook deur die loop van die jaar geleenthede waar die gemeente sosiaal informeel verkeer en mekaar se onderlinge samesyn geniet.

Bron: https://ngspioenkop.wordpress.com/ons_gemeente/gemeente-geskiedenis/

Predikante

  • J S Erasmus