NG Gemeente Soutpan

Die NG kerk Soutpan. (Foto: François van der Merwe)

gestig

1927

eerste leraar

Ds. A.T. Martinson

Die NG Gemeente Soutpan is ’n gemeente in die provinsie en Sinode van die Vrystaat met sy middelpunt op die nedersetting Soutpan.

Namate die inwoners op en om Soutpan toegeneem het, is die behoefte aan ‘n selfstandige gemeente op Soutpan ál meer gevoel. Die kerkraad van Dealesville (waarvan Soutpan ‘n buitewyk was) het toestemming gegee tot afstigting van genoemde wyk tot ‘n selfstandige gemeente. Aangesien die wyk Soutpan egter nie finansieel sterk genoeg was om al die verpligtinge van ‘n selfstandige gemeente op hom te neem nie, is die kerkrade van Bloemfontein-Noord, Brandfort en Bultfontein genader om sekere dele aan die te word gestigte gemeente af te staan.

Op Woensdag 31 Augustus 1927 kom die Ringskommissie byeen op Soutpan en stig daar ‘n nuwe gemeente met die nedersetting se naam. Op 10 Maart 1928 word prop. A.T. Martinson as leraar van die gemeente bevestig en bedien die gemeente tot 6 Oktober 1937. Hierdie eerste jare in die geskiedenis van die gemeente was, sover dit die finansies betref, moeilike jare. Die gemeente was klein en die inkomste min, met die gevolg dat die skuld gestyg het. Ds. Martinson het uit eie beweging ‘n deel van sy salaris prysgegee om die gemeente te hulp te kom.

Op 7 Mei 1938 is ds. F.J. van der Merwe as leraar van die gemeente bevestig. Hy wend ‘n spesiale poging aan om die skuld van die gemeente te delg en stig ‘n skulddelgingsfonds. Toe ds. Van der Merwe op 20 September 1941, ná ‘n bediening van slegs drie jaar en vier maande die gemeente verlaat, was die skuld gedelg. Op 24 Januarie 1942 is ds. S.J.L. Marais in die gemeente bevestig. Sy vertrek was vir die gemeente ‘n groot verlies.

Op 1 September 1945 is ds. R.P.B. Erasmus as opvolger van ds. Marais bevestig. Tydens sy verblyf in die gemeente (wat ook van korte duur was) is die George Steenkamp-koshuis gebou en in gebruik geneem. Op 5 Augustus 1949 word ds. P.H.J. Swart as leraar bevestig. Die jaar 1951 was vir baie gemeentes ‘n rekordjaar wat insamelings betref, maar die gemeente Soutpan span die kroon. Iets groots het in die gemeente gebeur. Ds. Swart het die gemeente deurgegaan met die oog op die bou van ‘n kerk, ontwerp en opgerig deur F.P. van Heerden, en ‘n ruim bydrae van die gemeente gevra. Die antwoord van die gemeente was verbasend. Die klein gemeente van 300 lidmate het gedurende April en Mei vir dankoffer en boufonds die groot som van £12 000 belowe en gegee. Dit beteken ‘n gemiddelde van £40 per lidmaat of £95 per huisgesin.