NG Gemeente Silverton

NG Gemeente Silverton

gestig

20 Januarie 1945

RING

Silverton

ADRES

H.v. De Boulevard en Presidentstraat, Silverton

EERSTE PREDIKANT

Ds. B.J.K. Anderssen

ingelyf by

NG Gemeente Skuilkrans

Die NG Gemeente Silverton was ’n gemeente in Pretoria en in die Oostelike Sinode (die ou Oos-Transvaal), maar dis later ingelyf by Skuilkruis weens die veranderende demografie van Silverton waar ook die gemeente Silvertonpark ingelyf is, en wel by Meyerspark. Van drie Silvertonse gemeentes dra tans (2021) nog net Silvertonkruin (1975) die woongebied se naam. Kort voor inlywing het die gemeente 77 doop- en 429 belydende lidmate gehad. Die laaste leraar was ds. J.D. Enslin.

Dié gemeente aan die destydse noordoostelike grense van Pretoria is op 27 Januarie 1945 gestig. Vroeër was dit ‘n wyk van die gemeente Pretoria-Oos. Eintlik heet die dorpie Silverton (later ’n voorstad van Pretoria) na ‘n silwermyn wat baie jare gelede in die omgewing ontgin is.

Die vaders van hierdie omgewing was mnre. Pieter van Wyk en A.C. Vlok, wat byna ‘n halwe eeu lank óf hierdie wyk óf later die gemeente in kerkrade verteenwoordig het. Hoewel met afstigting nie ‘n deel van die stad nie, het tog ook in hierdie stiller dele reeds destyds die probleme van ‘n voorstedelike omgewing geheers, aangesien almal wat hier woon hulle verdienste in die stad het en vir die grootste gedeelte van die dag uithuisig is. Dit sal waarskynlik nie beter gaan in die toekoms nie, is in 1952 in Ons gemeentelike feesalbum voorspel, omdat die onmiddellike omgewing van die dorpie reeds aangewys is as die terrein van toekomstige swaar nywerhede. Hiermee is reeds ‘n begin gemaak met die £10 000 000-skema van die SAS en H se werkwinkels.

Die kerkgebou van die NG Gemeente Silverton, omstreeks 1970 deur die amateurkerkfotograaf John Conroy afgeneem.

Beginjare

Die gemeente kon aan die begin van 1951 sy nuwe pastorie inwy en so ‘n lang gekoesterde ideaal verwesenlik. Die eerste leraar van die gemeente was ds. B.J.K. Anderssen. Die plek van aanbidding was ‘n baie sierlike saal wat in 1925 gebou is. Besondere kenmerk van die argitektuur is die mooi Constantia-gewel. Die ledetal van die gemeente wat by die afstigting 450 getel het, het binne die eerste ses jaar stadig toegeneem tot 650 lede.

In 1952 skryf Silverton se medewerker in Ons gemeentelike feesalbum: “Ook hierdie gemeente verbly hom in die vooruitsig van die driehonderdjarige feesviering van ons volksplanting. Dit is ook sy opregte bede dat die hele volk in daardie jaar hom sal opmaak én terugkeer na daardie Gereformeerde godsdiens wat Jan van Riebeeck as sy roeping beskou het om hier te propageer.”