NG Gemeente Riviersonderend

Die kerkgebou van die NG Gemeente Riviersonderend, ontwerp deur Wynand Louw en op 27 Oktober 1938 in gebruik geneem.

gestig

27 Desember 1922

RING
Caledon

ADRES
H.v. Dommisse- en Kerkstraat, Riviersonderend

EERSTE PREDIKANT
J.G. Muller (1928–1952)

Die NG Gemeente Riviersonderend is ‘n gemeente in die Ring van Caledon en in die Wes-Kaaplandse Sinode. In 2020 het die gemeente 59 dooplidmate en 379 belydende lidmate gehad.

Stigting

Riviersonderend is op 27 Desember 1922 van Caledon, Napier en Bredasdorp sonder ‘n middelpunt afgestig. Dit was moontlik die eerste keer dat dit in die geskiedenis van die NG Kerk gebeur het, word in Ons gemeentelike feesalbum (1952) beweer. Die kerkraad het daarna besluit om die dorp aan te lê op ‘n gedeelte van die plaas Tierhoek, wat vir die doel aangekoop is. Oor die naam wat die nuwe gemeente sou dra, was heelwat verskil van mening, totdat eindelik besluit is om die naam Riviersonderend te kies as die naam waarmee die hele omgewing bekend gestaan het.

Reeds in die Dagregister van Jeronimus Croese (1669) word die naam gevind. Oor die oorsprong van die naam blyk daar verskillende menings te wees. Die een waaraan skrywer van die gemeente se bydrae in die feesalbum die meeste waarde geheg het, was die volgende: In Jan Hartogh se Joernaal (1707) word o.m. vermeld dat hulle kom by die Sonderendrivier, wat die Khoi-Khoin “Kanna kom Kanna” genoem het. ‘n Taalkundige van naam was van mening dat Kanna ‘n verskrywing vir Kamma is, wat ‘n mens dikwels in riviername teëkom. “Kam” of “Kan” in die middel het die betekenis van “eindeloos” of “oorvloedig”. Dan kry ‘n mens die betekenis van “water eindeloos water” of “water oorvloedig water”.

Vooruitgang

Op 23 Februarie 1924 is die eerste leraar onder ‘n eikeboom op Cuwerf bevestig, en het langer as ‘n jaar op ‘n boereplaas in daardie omgewing gewoon. Op 27 September 1924 is die groot en doelmatige kerksaal, waarin die gemeente 14 jaar lank aanbid het, ingewy. Op 6 November 1937 het die hoeksteenlegging van die sierlike kerkgebou plaasgevind, wat ingewy is op 27 Oktober 1938. Die gebou bevat 1085 sitplekke en is met insluiting van die koste van die orrel en omheining teen £14,200 voltooi. Die eerste leraarspaar van die gemeente is ds. en mev. J. G. Muller. Hulle het, na ‘n aangename en geseënde bediening van 28 jaar in die gemeente, begin 1952 uit die diens getree.