NG Gemeente Queenstown-Tuine

 Toe die NG gemeente Queenstown-Tuine in 1999 ingelyf is by die moedergemeente, NG gemeente Queenstown, het dié dorp die eerste in Suid-Afrika, Namibië of Zimbabwe geword waar drie NG gemeentes (Tuine was self 'n samestelling van twee gemeentes) mettertyd een geword het.

gestig

1982

samesmelting van

NG Gemeente Queenstown-Noord en

NG Gwmeente Queenstown-Oos

ingelyf by

1999

NG Gemeente Queenstown

adres

Eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Queenstown-Tuine was ‘n gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland.

 

Met die ontbinding van die NG Gemeentes Queenstown-Noord en Queenstown-Oos het hulle saamgesmelt in 1982 om ‘n nuwe gemeente Queenstown-Tuine te vorm. Eventueel is die gemeente ook in 1999 weer by NG Gemeente Queenstown ingelyf. Hulle gebruik die geboue van Queenstown-Oos gemeente.

Predikante

  • Pieter Louis La Grange, 1975 – 1989
  • Philippus Johannes Viljoen, 1978 – 1983
  • Pieter Wilhelm Du Toit, 1983 – 1989
  • Daniel Willem Mouton, 1988 – 1992
  • Johan Albert Burger, 1989 – 1998