NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet

NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet (Foto: Andrew Kok)

gestig

5 November 1954

Ring

Ring van Tulbagh

Adres

Kerkstraat, Prince Alfred’s Hamlet

eerste predikant

Ds IB Fourie

Die NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet is ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland.

Die wyke Prince Alfred’s Hamlet en Droehoek  het ‘n behoefte gehad om af te stig van die Ceres gemeente. Die versoek dien op die kerkraadsvergadering van 10 April 1954. Na wyksvergaderings dien die aansoek dan by ‘n spesiale kerkraadsvergadering van 11 September 1954. Die Ringskommissie van die Ring van Tulbagh vergader op Vrydag, 5 November 1954 met die Ceres kerkraad  en word die afstigting goedgekeur. ‘n bruidskat van £3 000 word aan die nuwe gemeente geskenk.

Die eerste kerkgebou van die NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet (Foto: Johan du Plessis)

Predikante