NG Gemeente Potchefstroom-Noord

NG Gemeente Potchefstroom-Noord

gestig

1948

RING

Potchefstroom

ADRES

Dwarsstraat 21, Potchefstroom

 

Die NG gemeente Potchefstroom-Noord is ‘n gemeente in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal).

Die gemeente is in 1948 gestig. Die kerkgebou is geleë by Dwarsstraat, Potchefstroom. In 2013 was die leraars ds. J. Raubenheimer en dr. J.A.M. de Kock. Daar was in daardie jaar 234 doop- en 911 belydende lidmate. In 2020 was dit 221 en 902.

Geskiedenis

Die gemeente Potchefstroom-Noord is op 6 Maart 1948 van die twee moedergemeentes Potchefstroom en Mooirivier afgestig. Deur die goedgunstige toestemming van die onderwysdepartement, en veral die hoof van die Potchefstroomse Onderwyserskollege, is die dienste in die saal van die kollege gehou. Op 21 Augustus 1948 is ds. L.J. Loots as eerste herder en leraar van die gemeente bevestig. In November 1949 is ‘n nuwe pastorie in gebruik geneem. Op 10 Februarie 1951 is die hoeksteen van die kerksaal deur mev. ds. Loots gelê. op 1 April 1951 is ds. J.H. Lourens, kapelaan van die SA Staande Mag op Potchefstroom, ingeskakel en as herder en medeleraar van die gemeente bevestig.

Op 19 Mei 1951 is die kerksaal in gebruik geneem. Die kerkraad het besluit om in die naam van die saal die driehonderdjarige bestaan van die Westerse beskawing te herdenk, veral ook met die oog op die Feesvierings in 1952. Daarom sou die saal die Van Riebeeck-gedenksaal genoem word. “Op hierdie wyse wil ons nie slegs in hierdie groot Volksfees deel nie, maar ons wil ook die driehonderdjarige bestaan van ons eie Kerk herdenk en met dankbaarheid teenoor die Here die godsdienstige grondslag waarop ons beskawing hier gebou is, in herinnering roep,” aldus die gemeente se medewerker in Ons gemeentelike feesalbum (1952).

Die gemeente het in die beginjare baie gegroei. Binne drie jaar het die ledetal op meer as 2 000 gestaan, van ongeveer driehonderd van die militêre kamp en ongeveer seshonderd studente was. Vir die eerste keer in die geskiedenis van die NG Kerk was studente vir ‘n aantal jare reeds besig om gedurende hul vakansie deur middel van konserttoere geld vir hul eie aandeel in hul kerk se boufonds in te samel, ‘n onderneming wat lofwaardig en met sukses bekroon is. Gedurende Oktober 1951 het ds. en mev. Loots na die gemeente Vergenoeg, Oos-Afrika, vertrek.

Predikante

  • Lieb Johannes Loots, 1948–1951
  • Jacobus Hermanus Lourens, 1951–1957 (waarna eerste leraar van dogtergemeente Eerste Vesting)
  • Hendrik Frederik Prinsloo, 1952–1962
  • Ignatius Michael Kritzinger, 1953–1958
  • Sarel Johannes Eloff, 1959–1961
  • Petrus Arnoldus de Wet, 1962–1966
  • Pieter Coertzen, 1974–1977
  • Johan Raubenheimer (1996 –)