NG Gemeente Port Natal

Die kerkgebou van die NG Gemeente Port Natal einde 2021, toe dit in die mark was. (Foto: Morné van Rooyen)

gestig

18 Julie 1945

afgestig van

NG Gemeente Durban

waarby ingelyf

15 Maart 1992

NG Gemeente Glenwood en

NG Gemeente Berea

ring

Ring van Durban

Adres

Esther Robertsweg 455, Umbilo, Durban

Eerste predikant

Ds. H.J.C. Flemming

Die NG Gemeente Port Natal is ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.

Die NG Gemeente Port Natal is op Woensdag, 18 Julie 1945 afgestig van die NG Gemeente Durban. Die kerkraad het reeds op sy eerste vergadering op 13 Augustus 1945 hul eerste  predikant in die persoon van ds. H.C.J. Flemming, medeleraar van Durban, beroep. Hy is op Saterdagaand, 29 September 1945 bevestig.

Die hoeksteen van die kerkgebou. (Foto: Morné van Rooyen)

Op 29 November 1946 is ‘n stuk grond op openbare veiling van die Durbanse stadsraad gekoop. Intussen is bouplanne beraam, die boupermit, op 14 Maart 1946 aangevra, is op 1 Februarie 1947 toegeken. Op 3 Mei 1947 is die eerste sooi gespit. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg stel die betrokke bywet van die stadsraad op 23 Junie 1947 ter syde sodat die groot gebou op die boulyne kan oorskry.

Vir die eerste vier maande is van die moederkerkgebou gebruik gemaak en vanaf 4 November 1945 is die eredienste binne die grense van die gemeente gehou, en wel in die oggend in die saal van die Hervormde Kerk en saans  in die saal van die Gereformeerde kerk. In hierdie tyd moes die gemeente vir eredienste, Sondagskool, bidure, jeugwerk, vergaderings, ens. van ses verskillende geboue gebruik maak. Die hoeksteen van die nuwe kerkgebou is op 11 Oktober 1947 deur ds Flemming gelê. Die kerksaal is op Sondag, 25 April 1948, amptelik in gebruik geneem en die eredienste daarin gehou totdat die sierlike kerkgebou, die eerste met ‘n toring in die hawestad, gedurende die naweek van 5 tot 7 November 1948 op indrukwekkende wyse plegtig ingewy is. Port Natal het op 15 Maart 1992 een geword met Glenwood en Berea, maar Berea stig opnuut af in 1997.

Predikante

 • Hermanus Christoffel Johannes Flemming, 1945 – 1953
 • Andies Petrus du Preez, 1954 – 1959
 • Matthys Van As Vermeulen, 1957 – 1959
 • Daniel Adriaan Hatting, 1960 – 1963
 • P D Marx, 1964 -1966
 • H L van Graan, 1965 -1969
 • Albertus Jacobus de Jongh, 1966 – 1974
 • J C van der Spuy, 1970 – 1976
 • M J P Grobler, 1975 -1979
 • John R Murray, 1977 – 1995
 • S B Janse van Rensburg, 1983 – 1985
 • R H Johan Venter, 1992 – 1997
 • Jakobus van Niekerk Genis, 1992 – 2003
 • Diek J Venter, 2003 –