NG Gemeente Port Elizabeth-Sentraal

gestig

22 Augustus 1928

eers bekend as

NG Gemeente Pienaar

nou bekend as

Anchor of Hope

ring

Ring van Port Elizabeth

adres

Edwardstraat 1, Richmond Hill, Port Elizabeth

eerste predikant

Ds DL Steijl

Die NG Gemeente Port Elizabeth-Sentraal (Anchor of Hope) is ‘n gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland.

Die Ring van Graaff-Reinet vergader op Woensdag, 22 Augustus 1928 in die kerkgebou van die Pienaarswyk van die NG Gemeente Port ELizabeth vergader om af te stig as ‘n afsonderlike gemeente. Dit is gestig as NG Gemeente Pienaar, ter herinnering van ds DJ Pienaar aan die groot diens wat hy aan die gemeente bewys het. Die gemeente ontvang die kerkgebou in Edwardstraat en die pastorie in Richmondpark as bruidskat. In September 1935 keur die Ring ‘n naamsverandering goed en die SInode van 1936 besluit dat die naam voortaan Port Elizabeth-Sentraal sal wees. In 1948 is die kerkgebou en saal vergroot. Die nuwe kerksaal is op 12 April 1957 ingewy.

Dogtergemeentes

Predikante