NG Gemeente Pongola

gestig

13 Junie 1953

ring

Ring van Vryheid

Adres

Dr Jansenstraat 221, Pongola

Eerste predikant

Ds HM du Plessis

Die NG Gemeente Pongola is ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.

Die gebied is in die vroeë jare veertig besoek deur sendelinge vanuit die suide van Swaziland, met die oog op die groot getalle arbeiders wat met die bou van die besproeiingskema gemoeid was. Die eerste inwoners het ‘n huiskerk begin, en later verskuif na die hostelsaal op Koppie Alleen. Dit was bekend as ‘n wyk van die gemeente Goedgegund, Swaziland. Nadat die destydse Departement van Lande die beskikbaarheid van suikerrietpersele in die Pongola-vallei geadverteer het, het die inwonertal in 1950 steeds toegeneem.  Die omgewing was maar wild en ongetem. Op 13 Junie 1953 is die gemeente Pongola gestig met 302 lidmate. Ds. HM du Plessis is as eerste leraar bevestig.  Die huidige kerkgebou is in 1960 in gebruik geneem.