NG Gemeente Piketberg

Piketberg se NG kerk in kenmerkend Neo-Gotiese boustyl, ontwerp deur Carl Otto Hager. Dis in April 1882 ingewy en staan op dieselfde plek waar die ou kruiskerk was.

Die NG Gemeente Piketberg is die oudste gemeente van die NG Kerk tussen Malmesbury en Clanwilliam. Dis die 23ste gemeente wat in die Kaapkolonie gestig is, maar omdat die NG Gemeente Stockenström nie meer bestaan nie, is dit nou die 22ste oudste.

Die gemeente Piketberg is in die jaar 1833 afgestig. In Mei 1833 is die eerste kerkraad deur die goewerneur, sir Galbraith Lowry Cole, aangestel. Op 23 Julie 1833 is ds. William Robertson van Clanwilliam as konsulent aangestel en die eerste diens vir die nuwe gemeente is deur hom op Groenvlei gehou. Die eerste kerkraad is later op Deze Hoek ingeseën.

Oudl. Burger het aangebied om op eie koste ’n voorlopige kerk op Deze Hoek te bou en het reeds daarmee begin toe hy teen die einde van 1834 oorlede is. Ná herhaalde mislukte pogings om die waterryke plaas Klein Vogelvallei van die weduwee Gideon Rossouw vir dorps- en kerkgrond aan te koop, het goewerneur Cole die goewermentsplaas Grootfontein gratis aan die kerkraad afgestaan. Dr. Robertson, die stigter van die gemeente, is van Clanwilliam na Swellendam verplaas en ds. J.C. Moorrees van Swartland het konsulent van Piketberg geword (1834–’80).

Die kerkgebou, waaraan reeds in 1833 begin is, is op 8 Oktober 1836 ingewy en die eerste huisbesoek in die Piketbergse Vlakte is in Oktober 1838 gehou deur die konsulent, wat in sy Ringsverslag gewys het op die grootheid van die bevolking in hierdie buurt. Op versoek van die kerkraad het die Ring aan die Goewerment ’n vertoog om ’n leraar gerig, maar die beswaar was die geldelike uitgaaf. Die kerkraad besluit toe om met hulp uit Swartland sy leraar self te onderhou.

Tot eerste predikant is dr. John William Louis Scholtz beroep. Hy is op Malmesbury gebore en het aan die Universiteit van Groningen gepromoveer. Hy is die eerste predikant wat in Suid-Afrika met oplegging van hande georden is (1840). Die huidige kerkgebou, in 1882 ingewy, staan op dieselfde terrein as die ou kruiskerk.

Predikante

 • Dr. J.W.L. Scholtz, 1840-’66
 • (Later prof.) P.G.J. de Vos, 1867-’71
 • C. Rabie, 1871-’81
 • J.N. Vlok, 1881-1902
 • W. de V. de Wet, 1903-’11
 • Michiel Smuts, 1912-’17
 • J.F. Marais, 1918-’20
 • J.G. Steytler, 1920-’32
 • Dr.( later prof.) J.J. Muller 1932-’36
 • G.E. Bruwer, 1934-’35
 • W.A. Alheit, 1935-’37
 • J.C. van Niekerk, 1936-’48
 • J.S. Louw, 1937-’40
 • J.H. Kritzinger, 1940-’42
 • A.D. Schutte, 1945-’47 (eerste medeleraar)
 • P.G. Rossouw 1947-’64
 • E.S. Breytenbach 1949-’58
 • A.M. Robertson, 1959-’61
 • F.B. van Niekerk, 1961-?
 • S.G. Jacobs, 1964-’69
 • J.A. Visagie, 1969-’75
 • J.D. Jordaan, 1976-’79
 • F.N. Marais, 1980-
 • Johannes Daniël Smit, ? – 30 November 2022 (emeriteer)