NG Gemeente Pietermaritzburg-Noord

gestig

2 November 1949

Afgestig van

NG Gemeente Pietermaritzburg-Wes

waarby ingelyf is

NG Gemeente Pietermaritzburg-Wes

en

NG Gemeente Napierville

Ring

Ring van Pietermaritzburg

Adres

Eerste predikant

Ds GH Oosthuizen

Die NG Gemeente Pietermaritzburg-Noord is ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.

Op 2 November 1949 is daar in die kerkgebou van Pietermaritzburg-Wes oorgegaan tot die afstigting van Wes-gemeente se noordelike wyke tot ‘n selfstandige gemeente, Pietermaritzburg-Noord. Die nuwe gemeente se grense was baie uitgestrek, maar Drakensberg (Ixopo), Napierville en Merrivale het later selfstandig geword. Die eerste leraar was ds. GH Oosthuizen. Die kerksaal is in 1951 as voorlopige aanbiddingsplek in gebruik geneem. Die huidige kerkgebou is in 1973 ingewy. Die ou moeder, Pietermaritzburg-Wes en ook Napierville is later weer by Noord ingelyf.  In 2008 het die bedieningspunt van die historiese Pietermaritzburg (Voortrekker) gemeente in die middestad ook gesluit en ‘n aantal van hierdie lidmate het by Pietermaritzburg-Noord ingeskakel.